Reklamačný poriadok

Úvod Dodanie tovaruReklamačný poriadok

Ako postupovať v prípade REKLAMÁCIE


Na všetok tovar sa vzťahuje záručná 24 mesiacov pri dodržaní podmienok používania daného tovaru. Záručná doba neplatí pre doplnky výživy a potraviny, kde je na obale každého výrobku uvedený dátum expirácie.

 

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

 

Pri prevzatí zasielky si zásielku vždy dôkldne skontrolujte. Ak zistíte akékoľvek rozdiely  medzi fakturovaným tovarom a skutočne dodaným (objednaným) tovarom (v druhu, v množstve a pod.) alebo ak je k zásielke priložená nesprávna faktúra alebo v prípade zistenia vád zásielky, bezodkladne nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu na info@weltfit.sk alebo telefonicky na tel. 0911 295 859.

 

Reklamovaný tovar nám na reklamáciu zasielajte čistý, mechanicky nepoškodený, s faktúrou o kúpe tovaru. (daňového dokladu).

 

Reklamácia musí mať písomnú formu. V reklamácii nám prosím popíšte aký tovar reklamujete, prípadne opíšte vadu. Nezabudnite prosím uviesť jeho označenie, kedy vám bol tovar doručený, číslo zásielky podľa identifikačného štítku a vaše kontaktné údaje ako je meno a priezvisko, adresa, telefonický kontakt.

 

Reklamačný formulár si môžete stiahnúť tu.

 

Reklamáciu nám doručte bez zbytočného odkladu potom, čo ste zistili existenciu vád, najneskôr však do 5 dní od prevzatia tovaru.

 

Všetky vzniknuté problémy s dodaným tovarom sa snažíme vyriešiť k obojstrannej spokojnosti. Po prijatí reklamovaného tovaru Vás budeme obratom kontaktovať ohľadom ďalšieho postupu.

 

 

Avšak pri neoprávnenej reklamácii si uplatňujeme právo uhradiť kupoujúcim všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

Copyright 2017 - 2022 © ABC zdravia