Vrátenie tovaru

Úvod Dodanie tovaruVrátenie tovaru

Ako postupovať pri vrátení tovaru

 

Zákazník má podľa platných právnych predpisov nárok na vrátenie tovaru 14 dní od prevzatia tovaru.

1. Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. 


2. Tovar na vrátenie musí byť:
a) nepoužitý (použitý tovar nie je možné z hygienických dôvodov vrátiť späť)

b) nepoškodený,

c) kompletný,

d) podľa možnosti zabalený v pôvodnom obale,

e) vrátane priloženého dokladu o kúpe.

3. Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar, je povinný:

a) kontaktovať Weltfit s.r.o. so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky, druh tovaru, dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí. Na odstúpenie od vybavenej objednávky môže použiť formár na odstúpenie. Formulár na odstúpenie si môžete stiahnuť tu.

b) zaslať tovar naspäť na adresu Weltfit, s.r.o., Bernolákova 44, 974 05 Banská Bystrica. Tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru. Predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy. Neposielajte tovar na dobierku.

c)  uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...). 

4. Po splnení podmienok podľa bodov 1 až 3 týchto podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:

a) prevziať tovar naspäť,

b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar.  Sumu za vrátený tovar bude zákazníkovi vrátená na účet, ktorý uvedie do Formulára na odstúpenie.

5. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 1 až 4 týchto podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť. 

6. Ak zákazník za tovar už zaplatil banovým prevodom, tovar mu nebol ešte doručený a rozhodol sa odstúpiť od zmluvy, môže tak urobiť nasledovným spôsobom. Túto skutočnosť oznámi e-mailom na adresu: info@weltfit.sk, uvedie číslo objednávky a oznámenie, že ostupuje od svojej objednávky. Peniaze mu budú uhradené do 3 pracovných dní späť na účet, z ktorého objednávku hradil. 

 

Formulár na vrátenie tovaru si môžete stiahnúť tu.

Copyright 2017 - 2022 © ABC zdravia